Бусад операторуудтай харьцуулах магадлалыг харьцуулж үзээрэй 28.06.06-ны өдөр дараахь мэдээллийг авсан болно: Төлбөр нь өөрчлөгдөж болзошгүй тул операторын албан ёсны вэбсайтад хандан тэдний зөв эсэхийг байнга шалгаарай. Редакцийн ажилтнуудын өгсөн жагсаалт нь бүрэн гүйцэд биш бөгөөд Италийн бүх хууль эрх зүйчдийн төлөөлөл юм. Төлбөрийн арга 1xbet ба байнга асуудаг асуултуудRead More →